handikapp

handikapp
• handikapp, hinder, börda, nackdel, belastning, brist, svaghet
law
• handikapp, hinder, börda, nackdel, belastning, brist, svaghet

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • handikapp-OS — s (handikapp OS:et, handikapp OS) SPORT …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • handikapp — s ( et, handikapp) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • nackdel — • handikapp, hinder, börda, nackdel, belastning, brist, svaghet law • handikapp, hinder, börda, nackdel, belastning, brist, svaghet …   Svensk synonymlexikon

  • belastning — • handikapp, hinder, börda, nackdel, belastning, brist, svaghet • börda, last, påkänning • möda, belastning, påfrestning, slit, besvär, press …   Svensk synonymlexikon

  • börda — • handikapp, hinder, börda, nackdel, belastning, brist, svaghet • börda, last, påkänning • last, packning, lass • lidande, smärta, plåga, kval, hemsökelse, börda, pina, ve …   Svensk synonymlexikon

  • brist — • handikapp, hinder, börda, nackdel, belastning, brist, svaghet • deficit, underskott, brist, förlust • förlust, förlorande, mistande, skada, misslyckande, underskott, bortfall, brist, svinn, läckage • brist, saknad, knapphet, insufficiens, nöd • …   Svensk synonymlexikon

  • gissel — • handikapp, hinder, börda, nackdel, belastning, brist, svaghet …   Svensk synonymlexikon

  • svaghet — • handikapp, hinder, börda, nackdel, belastning, brist …   Svensk synonymlexikon

  • Martin Kayongo-Mutumba — Personal information Full name …   Wikipedia

  • hinder — • hämning, hinder, gräns • besvär, motighet, olägenhet, stötesten, hämsko, förhinder, obstruktion, hämning • handikapp, hinder, börda, nackdel, belastning, brist, svaghet • hinder, bom, grind, häck, färist, spärr, barriär …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”